Mimari Danışmanlık

Mimari Danışmanlık

Mimari, bir medeniyetin olmazsa olmaz tezahürlerinden biridir. İslam Medeniyeti’nde Emeviler’den Abbasiler’e, Endülüs’ten Karahanlılar’a, Selçuklular’dan Osmanlı’ya kadar birçok coğrafya ve dönemde mimari kendine özgün bir yapı ve üslup ile devam edegelmiştir. Ancak batılılaşmanın etkisi ile mimari estetik ve üslup yok olmaya yüz tutmuştur.

ANKA Meşveret olarak bozulmamış Türk-İslam mimarisi geleneğini günümüz şartlarına uygun olarak yeniden canlandırılması adına;

  • Mimarlık
  • Mühendislik
  • Şehircilik
  • İnşaat
  • Restorasyon

gibi alanlarda danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

Klasiğin zarafet, letafet ve inceliğini yeninin imkanları ile harmanlayarak; kadimden ilham alan mimari bir üslubu benimsemiş olan danışmanlarımız özlediğiniz mimari yapıya ulaşabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz fikri alt yapıyı sağlayacaklardır. Bu fikri ANKA Meşveret bünyesinde iş ortaklarımız ile de gerçekleştirmeniz için yeterli alt yapımız mevcuttur.

ANKA Beyaz B