Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsallık, her firmayı başarıya götüren en önemli özelliklerden biridir. Bir kurulusun sahip olduğu kurumsal alt yapı ve kurumsal kültür, uzun vadeli kazanımların elde edilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Kurumsallaşma firmalara bir standart kazandırarak kapasitelerinin ve hedeflerinin profesyonelleşmesine güçlü bir zemin hazırlamaktadır.

ANKA Meşveret bünyesinde;

  • Kurumsal durum tespit ve analizi
  • Kurumsallaşma dinamiklerinin tesis edilmesi
  • Kurumsal kimlik inşası
  • Kurumsal düzen ve kurumsal tasarım inşası
  • Kurum içi ilişki ağı haritalandırması
  • Kurum içi ihtiyaçlara yönelik analiz ve raporlamalar
  • Kurumsal yol haritasının belirlenmesi

gibi alanlarda hizmet vermekteyiz. Kurumsal danışmanlarımız birikimleri ile firmanızı istenilen standartlara ulaştırılmayı hedeflemektedir.

ANKA Beyaz B