Manevi Danışmanlık

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, maneviyatı ve dini merkeze alarak klasik psikoterapi yaklaşımlarıyla birlikte uygulanan yeni bir alandır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetinde uygulanan teknikler, kuramlar ve kavramlar manevi danışmanlık alanında da kullanılmaktadır; ancak bu iki disiplini birbirinden ayıran husus insanı ele aldığı temel felsefe ve evren tasavvurudur. Bu bağlamda manevi danışman, insanın ilahi ve aşkın yönüne vurgu yapmaktadır. İnsanın maddi olduğu kadar, manevi bir varlık olduğunu vurgulamak suretiyle; manevi değerlerin insan psikolojisi üzerindeki etkisine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda manevi danışmanlar, kişilerin yaşadıkları psikolojik problemlere ve hayatta karşılaştıkları sıkıntılara farklı bir açıdan bakmasını sağlayarak manevi temelli bir psikoterapi desteği sağlar.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik hizmetinden:

  • Manevi ve dini konularda zihni karışıklık yaşayan
  • Hayatta yaşadığı sıkıntıları manevi ve dini perspektifle anlamlandırmak isteyen
  • Geçmişinde yaşadığı bir olay neticesinde manevi ve dini gerilimler yaşayan
  • Genelde maneviyat, özelde ise İslam dini hakkında soruları olan
  • Kader, imtihan, sevap, günah, cennet, cehennem, ahiret gibi dini konuları anlamlandırmada zorluklar yaşayan
  • Psikolojik olarak kendini iyi hissetmeyen ve yaşadığı problemleri çözmek isteyen

kişiler faydalanabilir.

ANKA Meşveret bünyesinde gerçekleştirilen Manevi Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti, ilahiyat eğitimini tamamlamış ve bu alanda yüksek öğrenimde belirli basamakları atlamış kişiler tarafından verilmektedir. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken husus, bu hizmetin bir tebliğ ve irşad faaliyetinden ziyade manevi yönelimli psikolojik danışmanlık faaliyeti olmasıdır. Bu bağlamda manevi danışmanlar danışanların mürşidi, dini anlamda yol göstericisi olmaktan ziyade; kişilerin anlamlandıramadıkları problemleri dini temelli olacak şekilde aşmalarını sağlayacak rehberlerdir. Bu bağlamda ANKA Meşveret bünyesinde profesyonel olarak manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir.

ANKA Beyaz B