Kişisel Danışmanlık

Kişisel Danışmanlık ve Rehberlik

Kişisel danışmanlar, kişilerin hayat yolculuğunda karşılaştıkları sorunlar ile baş edebilmek için başvurduğu rehberler ve yol arkadaşlarıdır. Kişisel danışmanlar; kişilerin kendilerini tanımalarına, potansiyellerini keşfetmelerine ve ortaya çıkartmalarına yardımcı olur. Kişisel danışmanlık bünyesinde, kişilik haritası çıkartılır ve karakter analizi yapılır. Bu sayede kişi kendi isteklerinin, ihtiyaçlarının ve potansiyelinin farkına varır. Yapılan analizlerin sonucunda bir eylem planı çıkartılır. Kişisel danışman, kişinin hedeflerine ulaşmasında ihtiyaç duyduğu motivasyonu sağlar.

Kişisel Danışmanlık hizmetinden;

  • Kendini daha iyi tanımak ve yol haritası çizmek isteyen
  • Hayatını daha kaliteli bir biçimde yaşamak isteyen
  • Karar almak için istişareye ihtiyacı olan
  • Hayatında kırılma noktaları yaşayan
  • Hayatını planlarken zorluklar yaşayan
  • Kişisel hedefler belirlemek isteyen
  • Motivasyon eksikliği hisseden
  • Zaman yönetimini sağlayamayan
  • Kariyer noktasında kendini geliştirmek isteyen
  • Çevresi ile daha sağlıklı ilişki kurmak isteyen

kişiler faydalanabilir.

Bunun dışında ihtiyaca yönelik birçok konuda da destek veren kişisel danışmanlarımız, kişilerin hayatlarını düzenle- meye yardımcı olmak ve onları motive etmek için eğitim almış kişilerdir. Danışmanlarımız, hayatınızın kaliteli ve verimli geçmesi için sizlere rehberlik edecek yol arkadaşlarıdır.

ANKA Beyaz B